Birdblocks, de moderne quiltshop in Amsterdam voor alles wat je nodig hebt om te quilten

 

 

 

Birdblocks bouwt voort-durend aan de website!

Openings-tijden:
Dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag van 11.00 tot 17.30u

Graag vragen wij uw bewustwording dat deze openingstijden helaas worden gedicteerd door mijn handicap.

 

Opening hours:
Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday from 11.00 AM to 5.30 PM

Please note that our openinghours are unfortunately dictated by my disability.

 

——-

Vakantiesluiting: de volgende vakantie is nog niet gepland

——-

Closed for holidays: next holiday is not yet planned